ERTMS

www.ertms.com - general site om ERTMS

Wikipedia om ERTMS

Wikipedia om European Train Control System

UIC's site om ERTMS

Tackling the challenges to standard train control fra http://www.railwaygazette.com/

Produkter - Leverandører

Dette er kun eksempler på sikringsanlæg som kunne være relevant.

xx fra Alstom transport

xx fra Ansaldo STS

xx fra Bombardier

Simis W fra Siemens Transportation

xx fra Thales

Westlock fra Westinghouse / Invensys rail

EU

Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog

http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/

http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/ertms/newsletter_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/ertms/ertms_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/ertms/edp_map_en.htm

Danmark

ERTMS - The Danish implementation plan

Nye signaler på banen - baneDanmarks site om signalprojektet.

Belgien

Belgien har valgt at indføre et midlertidig system baser på ETCS komponenter, der senere kan konverteres til et ETCS level 1 LS. Schweiz har tilsvarende overgangsstrategi .

Belgians to install interim ATP - 1 may 2006

SNCB orders Alstom TBL1+ train protection - 9 sep 2009

Storbritannien

http://www.dft.gov.uk/pgr/rail/interoperabilityandstandards/interopprogress/

Sverige

Swedish ERTMS implementation plan

Informationsite for ERTMS: www.banverket.se/banportalen/ertms

Her er film, nyhedsbrev, projektbeskrivelser mv.

Nogle af udbud indtil nu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57712-2010:TEXT:EN:HTML - ERTMS mobil udstyr.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:057711-2010:TEXT:EN:HTML - ERTMS sikringsanlæg