Ordresamlingen

Denne liste er kommet frem ved at jeg har spurgt den 23. april 2009 i Usenet-gruppen dk.fritid.jernbaner om indholdet af Ordresamlingen.

A - Organisations- og personaleforhold

D - Personbefordring

E - Godsbefordring

H - Regnskabsforhold

IF - Interfrigo Trafik

J - Vognmateriellet.

K - Forhold vedrørende stationstjenesten der ikke omhandles i reglementerne E til J

L - Plads og Pakhustjenesten

P - Maskintjenesten

O - Banetjenesten og elektrotjenesten

Q - Værksteds og remisepersonale

De originale indlæg kan ses her:

http://groups.google.dk/group/dk.fritid.jernbaner/browse_frm/thread/58b09f9d596e4f76/52175da8d95948df?hl=da

Tak til bidragsydrene