Godstrafik

Tal for mængden af gods i 1000 t - kilde statistikbanken.dk

Kommentar

International trafik er summen af trafik til/fra Danmark.